Dla Autorów
 
Redakcja przyjmuje oryginalne nigdzie nie publikowane artykuły o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma.

Redakcja uznaje zgłoszenie artykułu do publikacji, jeśli otrzyma:
  • pełny tekst artykułu, przygotowany zgodnie ze wskazówkami dla Autorów:
    Wskazówki dla autorów
  • podpisane oświadczenie zawierające przekazanie przez Autora/Autorów praw autorskich i majątkowych do artykułu:
    Oświadczenie

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:
  • jego tematyka nie mieści się w profilu czasopisma,
  • artykuł nie uzyska dwóch pozytywnych recenzji,
  • artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
  • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.
 
ISSN:2080-0819